1. Dewan Pembina
    1. Dewan Pengawas
    2. Dewan Pengurus
      1. Badan Pelaksana